Galenska laboratorija
Volite sebe , inspirišite druge!

Apotekarska ustanova Cosmopharm – Galenska laboratorija je moderno opremljena i tehnološki unapredjena laboratorija i proizvodnja koja prati sve zahteve standarda za izradu preparata, suspenzija, praškova, kremova, pasti, supozitorija, vagitorija, masti i gelova za primenu na koži, oralni praškovi i kapi za nos. Proizvodni kapacitet kompanije omogućava klijentima veliki spektar proizvoda za lečenje, negu kože I tela.

Svi galenski preparati su registrovanih kod Ministrastva Zdravlja R. Srbije, dozvola zavedena pod brojem 515-04-07173/2021-11.

VAGINALNI PREPARATI-VAGITORIJE
SUPOZITORIJE I REKTALNI PREPARATI
KAPI ZA NOS I TEČNI SPREJEVI ZA NOS
HIDROFILNI GELOVI
HIDROFOBNE MASTI
LIPOFILNI KREMOVI
MASTI KOJE EMULGUJU VODU
PASTE
PRAŠKOVI ZA PRIMENU NA KOŽI
RASTVORI ZA PRIMENU NA KOŽI
SUSPENZIJE ZA PRIMENU NA KOŽI
POLUČVRSTI PREPARATI ZA USNU SLUZNICU
RASTVORI ZA DESNI
RASTVORI ZA GRLJANJE I ISPIRANJE USTA
ORALNI PRAŠKOVI
HIDROFILNI KREMOVI