Masti koje emulguju vodu

POVIDON JOD HIDROFILNA MAST 10% 50g

MAST GLICEROLI 100g