Rastvori za primenu na koži

RASTVOR BORNE KISELINE 100 ml; 500 ml; 1000 ml

RASTVOR SALICILNE KISELINE 200 ml

DILUIRANI ETANOL 100ml, 200ml

RASTVOR ALUMINIJUM-SUBACETATA 50 ml

ETANOLNI RASTVOR KAMFORA 100ml

KASTELANI RASTVOR ZA KOŽU OBOJENI I BEZBOJNI 100ml

KLOTRIMAZOL RASTVOR ZA KOŽU 1% 100ml

KLINDAMICIN RASTVOR ZA KOŽU 1% 100ml; 150ml

EOZIN VODENI RASTVOR ZA KOŽU 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4% 10 ml

ERITROMICIN RASTVOR ZA KOŽU 2%;3%;4% 100ml; 500ml; 1000 ml

ETAKRIDIN LAKTAT RASTVOR ZA KOZU 0,1% 100ml; 500ml; 1000 ml

DILUIRANI HIDROGEN PEROKSID 100ml; 500ml; 1000 ml

ETANOLNI RASTVOR JODA 50ml

VODENI RASTVOR JODA 50 ml

KALIJUM JODID RASTVOR ZA KOZU 1%; 5% 100ml

MENTOL ETANOLNI RASTVOR ZA KOZU 1%; 2% 100ml

METILROZANILINIJUM HLORID ETANOLNI RASTVOR ZA KOŽU 3% 10 ml

MINOKSIDIL RASTVOR ZA KOŽU 2% 100ml

PODOFILIN RASTVOR ZA KOŽU 15%; 20% 10ml

PODOFILOTOKSIN RASTVOR ZA KOŽU 0,5% 10 ml